komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK
LOTTO

wtorek, 12 grudnia 2017

Dagmary, Aleksandra

Świebodzicom grozi finansowa zapaść?

piątek, 11.8.2017 08:53 , komentarze: 27 , odsłony: 5552
kategorie artykułu:

Opublikowana przez Polską Akademię Nauk analiza nie pozostawia złudzeń. 122 polskim miastom w ciągu kilku najbliższych lat grozi finansowa zapaść. Wśród wymienionych z powiatu świdnickiego są tylko Świebodzice.

Analiza opracowana przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN została stworzona na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach której Ministerstwo Rozwoju planuje w najbliższych latach przeznaczyć nawet 2,5 mld złotych na wsparcie dla średnich miast, szczególnie tych 122 wymienionych w raporcie. Według analizy grozi im marginalizacja i zjawiska kryzysowe.

Bezpośrednim powodem wykonania analizy jest obserwowany proces polaryzacji społeczno-ekonomicznej kraju, pomimo aktywnej polityki państwa i samorządów mającej przeciwdziałać tym zjawiskom – czytamy w opracowaniu.

Świebodzice znalazły się na 114 miejscu.

Miasta średnie w ekspertyzie to  miejscowości poniżej stolicy województwa i powyżej 20 tys. mieszkańców (powyżej 15 tys., jeśli to miasto powiatowe). Miasta te tracą pozycję wobec innych ośrodków i całego kraju.  W analizie brano pod uwagę dane z lat 2004-2014, to czas na tyle długi, by można zaobserwować dość trwałe trendy, nieobarczone zjawiskiem przypadkowości. Raport brał pod uwagę między innymi takie czynniki jak zmiana rejestrowanej liczby ludności, prognoza liczby ludności GUS do 2035 r., zmiana liczby bezrobotnych, zmiany udzielonych noclegów, zmiany liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, czy zmiany liczby siedzib największych spółek.

Według autora opracowania, największym problemem tych miast, jest wyludnianie się - spadek liczby mieszkańców, zwłaszcza lepiej wykształconych w wieku produkcyjnym, mobilnych, osób rzutkich i przedsiębiorczych. Oprócz tego problemy rozwojowe dotyczą pogarszania się struktury wieku (w tym zwłaszcza starzenia się populacji), braku równowagi na rynku pracy, powodującego nadmierne, kosztowne i szkodliwe dla organizacji życia społecznego dojazdy do pracy, czy słabego dostępu do transportu publicznego. Do tego dochodzą różnorodne problemy społeczne jak polaryzacja, wykluczenie i patologie.

Działania naprawcze powinny być ukierunkowane na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w szczególności o charakterze innowacyjnym), zwiększanie aktywności zawodowej ich mieszkańców oraz mobilności (bez konieczności zwiększania skali dojazdów do pracy), poprawie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój i łatwiejszy dostęp do usług publicznych oraz  racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego, w tym ograniczanie rozpraszania zabudowy.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet pomocowy dla takich ośrodków, który zakłada m.in. preferencje w pozyskiwaniu funduszy zarządzanych przez resort. Pomoc ma polegać także na pomocy w ściąganiu inwestorów poprzez zwolnienia ich z podatków CIT i PIT.

Cały raport TUTAJ

 

Wasze komentarze

Dane z 2004-2014 W Swiebodzicach w ciągu ostatnich 3 lat...
piątek, 11.08.2017 20:08 autor: Świebodziczanin
wczoraj, 19 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wczoraj, 21 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 23 godz temu
niedziela, 10.12.2017 17:24
niedziela, 10.12.2017 09:10
sobota, 9.12.2017 09:56
sobota, 9.12.2017 09:55
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Basen Fitness Aquarius
Basen Fitness Aquarius
Muzeum Broni
Muzeum Broni
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Miral
Miral
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Nadleśnictwo Świdnica
Nadleśnictwo Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Skład opału Agro
Skład opału Agro
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
Bezpłatna KOLONOSKOPIA
SKLEP OGRODNICZY
SKLEP OGRODNICZY
Auto Max
Auto Max